Pelayanan Perizinan Keramaian

Persyaratan Penerbitan Surat Ijin Keramaian

 • Surat Pengantar dari Kelurahan Setempat
 • Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang punya Hajad sebanyak 1 (satu) lembar
 • Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang punya Hajad sebanyak 1 (satu) lembar
 • Foto copy KTP

Advis penyelenggaraan pertunjukan dari Depdikbud cam, bila ada pertunjukan:

 • Orkes Melayu / Dangdut
 • Sendur
 • Single Organ
 • Pertunjukan lain

 

Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum/Demo

 • Mengisi Blanko Permohonan/data pertunjukan.
 • Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
 • Dasar: Undang-Undang No.9 Th. 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

 

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum:

 • Unjuk rasa/demonstrasi
 • Rapat umum
 • Pawai
 • Mimbar Bebas

 

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Syarat-syarat penyampaian pendapat dimuka umum.

Diberitahukan secara tertulis kepada Polri yang memuat:

 • Maksud dan Tujuan
 • Tempat, lokasi, route
 • Waktu dan lama pelaksanaan
 • Bentuk
 • Penanggung jawab
 • Nama dan alamat organisasi, kelompok, perorangan
 • Alat peraga yang digunakan
 • Jumlah peserta

Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan.

Setelah menerima pemberitahuan Polri wajib:

 • Memberi surat tanda terima pemberitahuan.
 • Melakukan koordinasi dengan penaggung jawab penyampaian pendapat di muka umum.
 • Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi/lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat.
 • Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan route yang dilalui.
 • Bertanggung jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat dimuka umum.
 • Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan route yang dilalui.
 • Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengamanan.

 

Sanksi:

 • Perbuatan melanggar hukum dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
 • Penanggung jawab melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.
 • Barang siapa dengan kekerasan / ancaman menghalangi penyampaian pendapat di muka umum dipidana penjara paling lama satu tahun.

 

BISA MENGHUBUNGI KANTOR
SAT INTELKAM POLRES PEMALANG
TELP : (0284) 323 030